Waarom dit initiatief?

De coronacrisis slaat in alle hevigheid rond in Nederland en ook in onze regio. Er zijn tal van steunmaatregelen, maar dat zal niet voor alle ondernemers voldoende zijn. Bedrijven in de toeristische- en recreatieve sector vormen een relatief groot aandeel van het aantal bedrijven in Steenwijkerland. De effecten van het coronavirus zijn voor ondernemend Steenwijkerland daarom waarschijnlijk groter dan in omliggende gemeenten.

Initiatiefnemers

De ondernemers in Steenwijkerland zijn goed georganiseerd. De stuurgroep corona horeca (bestaande uit vertegenwoordigers van KHN afdeling Steenwijkerland, KopTop) en de Business Club Steenwijkerland (B2B belangenbehartiger met ruim 225 leden) hebben elkaar opgezocht en gekeken wat zij kunnen betekenen voor ondernemers in tijden van crisis. Samen vertegenwoordigen de initiatiefnemers het grootste gedeelte van de werkgelegenheid in Steenwijkerland. 

Rug tegen de muur
De initiatiefnemers verwachten dat diverse ondernemers later dit jaar met de ‘rug tegen de muur’ komen te staan. Op dat moment is de (financiële) nood zo hoog, dat er geen financiële ruimte is om externe experts (bijvoorbeeld accountant, jurist of bedrijfseconoom) in te huren, omdat dit te kostbaar is. Juist op het moment dat extra kennis en/of financiële verlichting van cruciaal belang is voor het voortbestaan van de onderneming.
Om juist deze ondernemers te helpen, hebben de initiatiefnemers ‘Samen in nood Steenwijkerland’ opgezet.

Door middel van het platform samen in nood Steenwijkerland willen de initiatiefnemers ondernemers helpen daar waar het kan en juist op dit moment deze extra kennis en/of financiële verlichting bieden. Samen in nood Steenwijkerland zorgt voor verbinding tussen ondernemers in Steenwijkerland en brengt vraag en aanbod bij elkaar. U kunt samen in nood Steenwijkerland zien als een soort marktplaats voor alle ondernemers in Steenwijkerland.

Samen in nood Steenwijkerland maakt verbinding op het gebied van:

  • Personeel

Het collegiaal uitlenen van personeel zorgt direct voor financiële verlichting. Daarnaast is het voor een ondernemer ook een hele zorg minder als zijn werknemers tijdelijk ergens anders ‘ goed terechtkomen’.

  • Kennis

In onze ondernemersnetwerken is veel kennis aanwezig, die bij de ondernemers die het hard nodig hebben niet direct voor handen is. Wij willen deze kennis(sen) met elkaar in verbinding brengen, zodat ondernemers perspectief geboden kan worden.